fbpx

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługę świadczy operator strony internetowej www.biodermic.pl – Sara Cosmetics (dalej: Operator).

 3. Słowa i wyrażenia zaznaczone wielką literą (np. Operator, Użytkownik) należy rozumieć tak jak w regulaminie strony www.biodermic.pl [link].

 4. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu Użytkownikom wiadomości przy pomocy poczty elektronicznej zawierające informację handlową bądź inne treści dotyczące marki Biodermic. Newsletter zawiera w szczególności informacje dotyczące produktów i nowości produktowych Operatora, przeprowadzanych przez niego konkursów oraz aktualności.

 5. Usługa Newsletter wymaga zgody Użytkownika.

 6. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 7. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego adresu e-mail.

II. Subskrypcja

 1. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu imienia oraz adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Operatora na Stronie internetowej www.biodermic.pl.

 2. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z ww. usługi poprzez wejście w link umieszczony w dolnej części wiadomości elektronicznej bądź wysyłając wiadomość elektroniczną na adres biuro@biodermic.pl.

 3. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za jego pośrednictwem przez Operatora reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

Dane osobowe

 1. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych.

 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych, które go dotyczą oraz do ich poprawiania (w tym zmiany adresu e-mail). Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie ich przetwarzania.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Operator.

 4. Operator zmierza do zachowania najwyższej staranności w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych osobowych.

 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności i „cookies” [link].

Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub obowiązujące prawo, albo też podejmuje działania naruszające prawa osób trzecich oraz w nieuprawniony sposób ingeruje lub modyfikuje treści umieszczane w ramach strony internetowej, w tym także w ramach Newslettera.

 2. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@biodermic.pl lub za pomocą formularza „Kontakt” zamieszczonego na stronie internetowej www.biodermic.pl.

 3. Usługa Newsletter podlega prawu polskiemu.

 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w wiadomości elektronicznej w ramach usługi Newsletter. Aktualny regulamin jest ogólnodostępny i znajduje się na stronie internetowej www.biodermic.pl.

Wersja regulaminu z dnia 15 maja 2018 roku.